Jiří Kovařík | Malíř | 1932–1994

Malíř magického realismu

Novinky

O Jiřím Kovaříkovi

Úvod Jiří Kovařík Malíř magického realismu 3

Magický realista

Jiří Kovařík se narodil 13. 10. 1932 v Plzni, kde prožil většinu svého života. Vystudoval AVU u prof. Vladimíra Sychry. Jeho dílo je poznamenané persekucí ze strany komunistického režimu, především zákazem vystavovat a svobodně tak srovnávat svou tvorbu s uměleckou obcí.
 
Jeho dílo je často označováno coby magický realismus. Pro Jiřího Kovaříka byly jeho malby prostředkem úniku od persekuce, výrazem touhy a stesku po svobodě. Odrážejí v dobrém i špatném desetiletí uzavření mezi stěnami ateliéru.

Galerie

Dokument o Jiřím Kovaříkovi | Nikdy na kolenou